Koreen Diinagdee Maakroo (Macro Economic Committee) Biyyaalessaa har’a ganama walga’ee haala dinagdee waliigalaa fi sochii biyyattii madaaleera.

Koreen Diinagdee Maakroo (Macro Economic Committee) Biyyaalessaa walga’ii har’a ganama gaggeesseen haala dinagdee fi sochii waliigalaa biyyattii gamaaggameera.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *