Dhaabbileen Hindii damee anniisaa haaromfamuu Ityoophiyaa hin fayyadamne akka qoratan jajjabeeffamaniiru.

Imbaasiin Ityoophiyaa Niiw Deelii jiru dhaabbileen Hindii dandeettii invastimantii damee anniisaa haaromfamuu Ityoophiyaa irratti akka qoratan jajjabeesse.

Kunis marii Hinditti Ambaasaaddara Ityoophiyaa Obbo Dammaqe Axinaafuu fi Dura taa’aa fi Daarektarri Olaanaa Koorporeeshinii anniisaa soolaarii Hindii Obbo R. P. Guptaa gidduutti taasifamaa tureen kan dubbatamedha.
Marii isaanii keessatti gama lachuu filannoowwan invastimantii Itiyoophiyaa irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun damee anniisaa haaromfamuu irratti mari’ataniiru. Ambaasaaddar Dammaqe tumsa Ityoophiyaan damee anniisaa haaromfamuu danda’u irratti Dura taa’aa fi Daarektarri Olaanaa ibsaniiru. Dameen anniisaa haaromfamuu danda’u bishaan, aduu, qilleensaa fi ji’ooteermaali kan hammatudha. Dhaabbileen Hindii irra caalaa damee anniisaa aduu fi qilleensaa irratti akka hirmaatan jajjabeessaniiru.

Akka Imbaasiin Ityoophiyaa Niiw Deeliitti argamutti, gama lamaan anniisaa haaromfamuu danda’u irratti, keessumaa damee anniisaa aduu fi qilleensaa irratti gama walta’iinsaa fi tumsa caalaatti qorachuuf waliigalaniiru.

Maddi፡ FBC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *