Dhaabbanni gabaa kaappitaalaa jalqabu IFC hogganaa argate

Abbaan Taayitaa Gabaa Kaappitaalaa Itiyoophiyaa baajata Doolaara miiliyoona 1.5 ramaduudhaan gabaa boondii maallaqa biyya keessaa misoomsuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksisee, Korporeeshinii Faayinaansii Idil-addunyaa (IFC) waliin sagantaa gargaarsa teeknikaa waggaa afuriif mallatteessee jira.

Maddi: Ethiopia Business Daily

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *