Daandiin Qilleensicha Balallii Gara Guuwanzhuutti Taasisuu Dabalu Ibse

Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa torbeetti balallii gara Guuwanzhuu Chaayinaatti taasisu gara 10’tti guddisuu ibse.

Kanaan dura torbanitti balallii yeroo 7 taasisurraa gara 10’tti guddisuu ragaan Daandii Qilleensicharra argame ni mul’isa.

Maddi: FBC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *