Appliin iPhone 15 ifoomseera!

Appliin dhaloota itti aanu iPhone 15 har’a dhiyaateera. Moodeelotni haaraan ifooman kunneen kanneen duraanii irraa adda ta’ee buufata chaarjii USB Type-C akka qaban himama. Akka seera Gamtaan Awurooppaa mirkaneesseen bilbiloonni biyyoota miseensa ta’aniin oomishaman hundi buufata USB tokko qabaachuu akka qaban yaadatamuu qaba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *