Abbaan Taayitaa Gabaa Kaappitaalaa Itiyoophiyaa Gabaa Kaappitaalaa Itiyoophiyaa banuuf qophii xumuraa jira.

Abbaan Taayitaa Gabaa Kaappitaalaa Itiyoophiyaa Gabaa Kaappitaalaa Itiyoophiyaa eegaluuf qophii xumuraa jiraachuu beeksise. Abbaan taayitichaa wixinee dambii fi dambiiwwan gabaa kaappitaalaa 8 marii ummataaf gadhiisee jira. Yeroo dhiyootti qajeelfamni biroo akka bahu beeksiseera.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *